Giá xăng dầu giảm kể từ ngày 1/8

Giá xăng dầu giảm kể từ ngày 1/8

Giá xăng dầu giảm kể từ ngày 1/8

Giá xăng dầu giảm kể từ ngày 1/8/2022 Sau nhiều lần tăng giá phi mã, giá xăng dầu trải qua nhiều lần lên xuống giá bất ổn, ngày 1/8 giá xăng dàu giảm khá sâu so với giá trước đó. Sự giảm giá này do nhiều nguyên nhân, chủ yếu do thị trường xăng dầu […]