Xin CO

Dịch vụ xin cấp CO cho hàng hóa xuất khẩu tại TP. Hồ Chí Minh

Dịch vụ khai báo hải quan tại TP Hồ Chí Minh

Dịch vụ xin cấp CO cho hàng hóa xuất khẩu tại TP. Hồ Chí Minh Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin-CO) là một trong những chứng từ quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. Không chỉ xác nhận hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, CO có thể giúp giảm […]