DỊch vụ xin CO nhanh chóng

Dịch vụ xin cấp CO cho hàng hóa xuất khẩu tại Hà Nội

Dịch vụ xin cấp CO cho hàng hóa xuất khẩu tại Hà Nội

Dịch vụ xin cấp CO cho hàng hóa xuất khẩu tại Hà Nội CO là gì ?  Certificate of original – C/O là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do một quốc gia (nước xuất khẩu) cấp phát ra để xác nhận là hàng hóa do nước đó sản xuất ra và […]